Kapcsolat

Tel:

Energetikai tanúsítás: 

06-20/9740-923

Ingatlan értékbecslés:

+36-20/9491-532       

E-mail: pecsienergetika@gmail.com

Iroda:  Pécs,Széchenyi tér 2.

Gyakori kérdések

» Mi az energetikai tanúsítvány?

Az a dokumentum, amely az épületet energiafogyasztásának megfelelően sorolja be kategóriákba.

Pontosabban:

Energetikai Tanúsítvány (ET): Igazoló okirat, amely az épületnek (önálló rendeltetésű egységnek, lakásnak) a külön jogszabály szerinti számítási módszerrel meghatározott energetikai teljesítőképességét tartalmazza.

» Milyen kategóriák vannak?

A+    Fokozottan energiatakarékos

A      Energiatakarékos

B      Követelménynél jobb

C      Követelménynek megfelelő

D      Követelményt megközelítő

E      Átlagosnál jobb

F      Átlagos

G      Átlagost megközelítő

H      Gyenge

I       Rossz» Mennyibe kerül az energia tanúsítvány?

Energetikai tanúsítvány díjak Pécsett: 

  • szemlét követő 3 napon belül elkészítjük
  • AZ ÁRAK MINDEN KÖLTSÉGET TARTALMAZNAK

- Lakás

 12.000 Ft+ÁFA-tól

 - Családi ház (200nm alatt)

 15.000 Ft+ÁFA-tól

- Új lakás, lakóház

 15.000 Ft+ÁFA-tól

- Teljes társasház 

 megegyezés szerint

- Pályázatokhoz

 megegyezés szerint

 

A fenti árak Pécs, és közvetlen vonzáskörzetén belül lévő ingatlanokra vonatkoznak. Más baranya megyei települések esetén kiszállási díjat számítunk fel: br. 1 000 Ft - 4 000 Ft-ig, távolságtól függően. 
» Miért kell, és mi a célja az energetikai tanúsítványnak?

Azért vezették be, hogy ezzel csökkentsék a lakosság által a környezetünkbe kibocsájott károsanyag mennyiséget.

Ezt úgy érik el ezzel az intézkedéssel, hogy egy idő után befolyásolni fogja az ingatlan értékét az hogy milyen energia osztályba sorolást kap, hiszen így a vevő egyértelműen tudni fogja hogy milyen gazdaságos a kiszemelt ingatlan.  

Ezzel ösztönzik a lakosságot hogy minél gazdaságosabbak legyenek az ingatlanok, hiszen minél gazdaságosabb egy ingatlan, annál jobb besorolást kap, és annál magasabb értéken lehet eladni.

A tanúsítvány a 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet -ben leírtak szerint kötelező többek közt az alábbiak esetén:

- Meglévő lakás, lakóház...

adás-vétele

- Meglévő lakás, lakóház...

bérbeadása (1 évet meghaladó)

- Új épület 

építése

- 1000 m2-nél nagyobb hatósági rendeltetésű, állami tulajdonú közhasználatú épület

esetén.


» Melyik rendelet írja elő az energiatanúsítás elkészíttetését?


A 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet.


A rendeletből:

176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet

az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról

A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. §-a (1) bekezdésének k) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 35. §-a (1) bekezdésének b) pontjában megállapított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet alkalmazási köre

1. § (1) E rendeletet a (3) bekezdésben meghatározott esetekben és a (2) bekezdés szerinti kivételekkel a jogszabályban vagy a technológiai utasításban előírt légállapot, illetve komfortállapot biztosítására energiát használó épület energetikai jellemzőinek tanúsítási eljárására kell alkalmazni.

(2) Nem terjed ki a rendelet hatálya:

a) az 50 m2-nél kisebb hasznos alapterületű épületre;

b) az évente 4 hónapnál rövidebb használatra szánt épületre;

c) a legfeljebb 2 évi használatra tervezett épületre;

d) a hitéleti rendeltetésű épületre;

e) a jogszabállyal védetté nyilvánított épületre, valamint a jogszabállyal védetté nyilvánított (műemlékileg védett, helyi építészeti értékvédelemben részesült) területen lévő épületre;

f) a mezőgazdasági rendeltetésű épületre;

g)1 azokra az épületekre, amelyek esetében a technológiából származó belső hőnyereség a rendeltetésszerű használat időtartama alatt nagyobb, mint 20 W/m2, vagy a fűtési idényben több mint hússzoros légcsere szükséges, illetve alakul ki;

h) a műhely rendeltetésű épületre;

i) a levegővel felfújt, vagy feszített - huzamos emberi tartózkodás célját szolgáló - sátorszerkezetekre.

(3) Az épület energetikai jellemzőit e rendelet előírásai szerint - amennyiben nem rendelkezik hatályos energetikai tanúsítvánnyal - tanúsítani kell a rendelet hatálya alá tartozó2

a) új épület építése;

b)3 meglévő épület vagy önálló rendeltetési egység

ba) ellenérték fejében történő tulajdon-átruházása, vagy

bb)4 bérbeadása;

c) 1000 m2-nél nagyobb hasznos alapterületű hatósági rendeltetésű, állami tulajdonú közhasználatú épület

esetén.

Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában

a)5 energetikai tanúsítvány: igazoló okirat, amely az épületnek vagy önálló rendeltetési egységnek a külön jogszabály szerinti számítási módszerrel meghatározott energetikai teljesítőképességét tartalmazza;

b) hasznos alapterület: az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet fogalommeghatározásának keretein belül valamennyi épületszint hűtött-fűtött helyiségei alapterületének összege;

c) technológiai utasítás: tevékenység (folyamat) vagy gépek (berendezések) rendeltetésszerű alkalmazásához, használatához szükséges követelményeket tartalmazó műszaki dokumentáció;

d)6 energiaszolgáltató szervezet: a villamos energiáról szóló törvény és a földgázellátásról szóló törvény szerinti egyetemes szolgáltató, valamint a távhőszolgáltatásról szóló törvény szerinti távhőszolgáltató.